Adatkezelési tájékoztató

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A Eliteporn.hu weboldal tiszteletben tartja látogatóinak személyiségi jogait. Személyes adatok alatt olyan információkat értünk, amelyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit, például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján.

Vállalkozásunk kizárólag azokat a személyes adatokat rögzíti, melyeket Ön önkéntesen megad. Miután megosztotta velünk személyes adatait, felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt és a weboldalon külön meghatározott célokra felhasználjuk. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat az oldal vonatkozó részén megfogalmazott célokra használjuk fel. Az Önnek jogában áll korlátozni, megtiltani vagy bármikor megszüntetni ezeknek az információknak a felhasználását. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését jelezze nekünk.

Az elektronikus hírlevélre feliratkozók részére reklám jellegű információkat juttatunk el e-mail útján. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek kára származhat ebből, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek.

A weboldal olyan funkciókat is tartalmaz, ahol mások személyes adatait is meg kell adnia (pl. ajánlja oldalunkat ismerőseinek stb.). Az Ön által megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, és nem lépünk kapcsolatba velük, hacsak ő(k) nem kezdeményeznek velünk kapcsolatot.

Személyes adatait harmadik fél számára kizárólag akkor adjuk ki, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel a felhasználó által jóváhagyott célra